Το εφεβρετικό πεδί
Το εφεβρετικό πεδί
Ο φιλόμουσος νέος
Ο φιλόμουσος νέος
Η μυστική λέσχη των βαλκανίων
Η μυστική λέσχη των βαλκανίων
Cherchez να φαμ!
Cherchez να φαμ!
Είμεθα πανί με πανί
Είμεθα πανί με πανί

συνεβη τον ιανουαριο

συνεβη τον ιανουαριο: 
Ο σκληρός αγών δια των μάρκων
Ο σκληρός αγών δια των μάρκων
συνεβη τον ιανουαριο: 
Ο έλενχος εις τα κέντρα
Ο έλενχος εις τα κέντρα
συνεβη τον ιανουαριο: 
Ο κρόνος που είναι χρήμα
Ο κρόνος που είναι χρήμα
συνεβη τον ιανουαριο: 
Η σύντομη συνάντησεις
Η σύντομη συνάντησεις

συνεβη τον φεβρουαριο

συνεβη τον φεβρουαριο: 
Πράβλα - Γκουντ λακ
Πράβλα - Γκουντ λακ
συνεβη τον φεβρουαριο: 
Rezilique Francaise - Close the window
Rezilique Francaise - Close the window
συνεβη τον φεβρουαριο: 
I love you
I love you
συνεβη τον φεβρουαριο: 
Θεός σχωρέση τα πεθαμένα σας!
Θεός σχωρέση τα πεθαμένα σας!
συνεβη τον φεβρουαριο: 
Η χαρά των μεγάλων
Η χαρά των μεγάλων
συνεβη τον φεβρουαριο: 
Απόκρηες στη Βόνη
Απόκρηες στη Βόνη
συνεβη τον φεβρουαριο: 
Ο καρνάβαλος εν Κομοτηνή
Ο καρνάβαλος εν Κομοτηνή
συνεβη τον φεβρουαριο: 
Το Καρνάβεραλ εν Αμερική
Το Καρνάβεραλ εν Αμερική
συνεβη τον φεβρουαριο: 
Η πηρπόλησις της Ελληνικής ναβαρχίδος
Η πηρπόλησις της Ελληνικής ναβαρχίδος
συνεβη τον φεβρουαριο: 
Όταν ο Φεβρουάριος τα βάζει με τον Άβγουστον
Όταν ο Φεβρουάριος τα βάζει με τον Άβγουστον

συνεβη τον μαρτιο

συνεβη τον μαρτιο: 
Εταιρία φραγμάτων
Εταιρία φραγμάτων
συνεβη τον μαρτιο: 
Ολαρία - Ολαρά / Χωρίς λεφτά
Ολαρία - Ολαρά / Χωρίς λεφτά
συνεβη τον μαρτιο: 
Βαρκαρόλα
Βαρκαρόλα
συνεβη τον μαρτιο: 
Σπάνια χειρόγραφα
Σπάνια χειρόγραφα
συνεβη τον μαρτιο: 
Σπάνια χειρόγραφα
Σπάνια χειρόγραφα
συνεβη τον μαρτιο: 
Αδύνατον να συγκρατήσω των δακρύων...
Αδύνατον να συγκρατήσω των δακρύων...
συνεβη τον μαρτιο: 
Εγενήθη το μώρροου / Ο επιμένων νικά
Εγενήθη το μώρροου / Ο επιμένων νικά

συνεβη τον απριλιο

συνεβη τον απριλιο: 
Χρειάζεται Βα/σεις - Θέλουμε να προσκυνίσουμε
Χρειάζεται Βα/σεις - Θέλουμε να προσκυνίσουμε
συνεβη τον απριλιο: 
Διατί πολύς κουλούρεια
Διατί πολύς κουλούρεια
συνεβη τον απριλιο: 
Νίστις, λέπις και εις το έλεος
Νίστις, λέπις και εις το έλεος
συνεβη τον απριλιο: 
Ψωμί, φαντασία κε ανότερα μαθηματηκά
Ψωμί, φαντασία κε ανότερα μαθηματηκά
συνεβη τον απριλιο: 
Καβγάδες εις το αναμορφοτήριον θηλέον
Καβγάδες εις το αναμορφοτήριον θηλέον
συνεβη τον απριλιο: 
Μικρά αναστήματα - μικροί ρόλοι
Μικρά αναστήματα - μικροί ρόλοι
συνεβη τον απριλιο: 
Αβλή θαβμάτων
Αβλή θαβμάτων

συνεβη τον μαϊο

συνεβη τον μαϊο: 
Διατί πολύς κουλούρεια
Διατί πολύς κουλούρεια
συνεβη τον μαϊο: 
Νίστις, λέπις και εις το έλεος
Νίστις, λέπις και εις το έλεος
συνεβη τον μαϊο: 
Ψωμί, φαντασία κε ανότερα μαθηματηκά
Ψωμί, φαντασία κε ανότερα μαθηματηκά
συνεβη τον μαϊο: 
Καβγάδες εις το αναμορφοτήριον θηλέον
Καβγάδες εις το αναμορφοτήριον θηλέον
συνεβη τον μαϊο: 
Μικρά αναστήματα - μικροί ρόλοι
Μικρά αναστήματα - μικροί ρόλοι
συνεβη τον μαϊο: 
Αβλή θαβμάτων
Αβλή θαβμάτων
συνεβη τον μαϊο: 
Η άγνωστος περαν της Κορέας - Η Κορέα του Πέραν
Η άγνωστος περαν της Κορέας - Η Κορέα του Πέραν
συνεβη τον μαϊο: 
Η λιτανεία των ευσεβών
Η λιτανεία των ευσεβών
συνεβη τον μαϊο: 
Η επ' αφτοφόρον σύληψις της απίστου
Η επ' αφτοφόρον σύληψις της απίστου
συνεβη τον μαϊο: 
Φιλειρηνικοί πωλείται...
Φιλειρηνικοί πωλείται...
συνεβη τον μαϊο: 
«Περιμένοντας τους βαρβάρους»
«Περιμένοντας τους βαρβάρους»
συνεβη τον μαϊο: 
Ο κ Χερτερ λέγων στον μεντερές τι κατάστασις είναι αφτή πλέον
Ο κ Χερτερ λέγων στον μεντερές τι κατάστασις είναι αφτή πλέον
συνεβη τον μαϊο: 
Τα πεδία του Πέραν εις το κέντρον «Chez Inonous»
Τα πεδία του Πέραν εις το κέντρον «Chez Inonous»
συνεβη τον μαϊο: 
Πονεμένα τραγούδεια
Πονεμένα τραγούδεια

συνεβη τον ιουνιο

συνεβη τον ιουνιο: 
Επίσκεψις εις το «νησί των σκύλων»
Επίσκεψις εις το «νησί των σκύλων»
συνεβη τον ιουνιο: 
Φιλόφρονες λόγοι
Φιλόφρονες λόγοι
συνεβη τον ιουνιο: 
Του Κίσι η μάνα...
Του Κίσι η μάνα...
συνεβη τον ιουνιο: 
Επίσκεψεις καλής θελήσεως εις Σεούλ
Επίσκεψεις καλής θελήσεως εις Σεούλ
συνεβη τον ιουνιο: 
Όταν οι Πρόεδροι αγανακτούν
Όταν οι Πρόεδροι αγανακτούν
συνεβη τον ιουνιο: 
Το οθομανικόν δίκεον
Το οθομανικόν δίκεον
συνεβη τον ιουνιο: 
Το ανεπιθήμυτον πουλί
Το ανεπιθήμυτον πουλί
συνεβη τον ιουνιο: 
Ένας τολμηρός Έλλην έχη απαγάγη τους 2 Μεγάλους
Ένας τολμηρός Έλλην έχη απαγάγη τους 2 Μεγάλους

συνεβη τον ιουλιο

συνεβη τον ιουλιο: 
Περί Συμέων
Περί Συμέων
συνεβη τον ιουλιο: 
Λετπών ζήτημα
Λετπών ζήτημα
συνεβη τον ιουλιο: 
Οι 14 όροι του Πειναλεόνε παραμένων αναλοίωτοι ανα τους αιώναι
Οι 14 όροι του Πειναλεόνε παραμένων αναλοίωτοι ανα τους αιώναι
συνεβη τον ιουλιο: 
La verita
La verita
συνεβη τον ιουλιο: 
Η ορατότης της Κλαφθμόνος κε η διάλυσις της Ελλάδος
Η ορατότης της Κλαφθμόνος κε η διάλυσις της Ελλάδος
συνεβη τον ιουλιο: 
Αι αφστηρότητε του προτοκόλου μας
Αι αφστηρότητε του προτοκόλου μας
συνεβη τον ιουλιο: 
Εφχαί «μάβρων» προς μάβρους
Εφχαί «μάβρων» προς μάβρους
συνεβη τον ιουλιο: 
Ζαλοκώστας Καραμανλής
Ζαλοκώστας Καραμανλής
συνεβη τον ιουλιο: 
Λέων «Ρεξ των Ζώων»
Λέων «Ρεξ των Ζώων»
συνεβη τον ιουλιο: 
Τουρκικόν Ρουμπαγιάτ
Τουρκικόν Ρουμπαγιάτ
συνεβη τον ιουλιο: 
Σκυλοκαβγάς
Σκυλοκαβγάς
συνεβη τον ιουλιο: 
Ο γιατρός κτιπά την πόρτα, η μαμά είνε βαργιά
Ο γιατρός κτιπά την πόρτα, η μαμά είνε βαργιά
συνεβη τον ιουλιο: 
Επίσκεψις εις Κνωσόν
Επίσκεψις εις Κνωσόν

συνεβη τον αυγουστο

συνεβη τον αυγουστο: 
Η γείτων κε αι διαταραχέ της γυνεκίας ψυχοσυνθέσεος
Η γείτων κε αι διαταραχέ της γυνεκίας ψυχοσυνθέσεος
συνεβη τον αυγουστο: 
La dolce manavita που ωφελείνι
La dolce manavita που ωφελείνι
συνεβη τον αυγουστο: 
Το αργόν πετρέλεον κε το γρήγορον τηλεφόμημα
Το αργόν πετρέλεον κε το γρήγορον τηλεφόμημα
συνεβη τον αυγουστο: 
Εροτεβμένος εκ νομού Πιερίας, λέγει δια το έσθημα αφτού
Εροτεβμένος εκ νομού Πιερίας, λέγει δια το έσθημα αφτού
συνεβη τον αυγουστο: 
Οι μόνοι γνορίζοντες
Οι μόνοι γνορίζοντες
συνεβη τον αυγουστο: 
Η δίκη της Μόσχας
Η δίκη της Μόσχας

συνεβη τον σεπτεμβριο

συνεβη τον σεπτεμβριο: 
Μετά την καταδίκην
Μετά την καταδίκην
συνεβη τον σεπτεμβριο: 
Η επιστολή του καταδίκου
Η επιστολή του καταδίκου
συνεβη τον σεπτεμβριο: 
Σμυρνέικα, Πολίτικα μακρόσυρτα τραγούδια Ανατολίτικα
Σμυρνέικα, Πολίτικα μακρόσυρτα τραγούδια Ανατολίτικα

συνεβη τον οκτωβριο

συνεβη τον οκτωβριο: 
Ο μονόδρομος του Γολγοθά
Ο μονόδρομος του Γολγοθά
συνεβη τον οκτωβριο: 
Η ειδωλολάτρις και αντίχριστος «Νόρμα»
Η ειδωλολάτρις και αντίχριστος «Νόρμα»
συνεβη τον οκτωβριο: 
Α δυσκολίε της επιβιβάσεος φεριμπότ και φερμπότεν
Α δυσκολίε της επιβιβάσεος φεριμπότ και φερμπότεν
συνεβη τον οκτωβριο: 
Αι αφύλακτη διαβάσης
Αι αφύλακτη διαβάσης
συνεβη τον οκτωβριο: 
Ο πόλεμος των Εβρον
Ο πόλεμος των Εβρον
συνεβη τον οκτωβριο: 
Ο Μακεδών Μεγαλέξαντρος και η Ολυμπιάς
Ο Μακεδών Μεγαλέξαντρος και η Ολυμπιάς
συνεβη τον οκτωβριο: 
Οι δρομείς της Κυβερνήσεως των δρόμων
Οι δρομείς της Κυβερνήσεως των δρόμων
συνεβη τον οκτωβριο: 
Οι κολοσοί του Μαρουσιού
Οι κολοσοί του Μαρουσιού
συνεβη τον οκτωβριο: 
Πάμε βόλτα για πνίξιμο
Πάμε βόλτα για πνίξιμο
συνεβη τον οκτωβριο: 
Το θύμα του «Νηρέως»
Το θύμα του «Νηρέως»
συνεβη τον οκτωβριο: 
Αντίποινα
Αντίποινα
συνεβη τον οκτωβριο: 
Ο Πειναλέων μαθιτής
Ο Πειναλέων μαθιτής
συνεβη τον οκτωβριο: 
Εμπνεβζμένος λόγος του κ Κάστρο
Εμπνεβζμένος λόγος του κ Κάστρο
συνεβη τον οκτωβριο: 
Δώρον εις εβγενή «αλήτην»
Δώρον εις εβγενή «αλήτην»
συνεβη τον οκτωβριο: 
Συνέντεφξις με δημοσιογράφον
Συνέντεφξις με δημοσιογράφον
συνεβη τον οκτωβριο: 
Επι τη συμπληρώση της πενταετίας Σου
Επι τη συμπληρώση της πενταετίας Σου
συνεβη τον οκτωβριο: 
Το φονάζων πεδί
Το φονάζων πεδί
συνεβη τον οκτωβριο: 
Αι ανόμαλοι λύσεις
Αι ανόμαλοι λύσεις
συνεβη τον οκτωβριο: 
Εμπνευσμένα διαγγέλματα
Εμπνευσμένα διαγγέλματα
συνεβη τον οκτωβριο: 
Αι τρείς μοίραι
Αι τρείς μοίραι
συνεβη τον οκτωβριο: 
Ύμνος Ελλήνων
Ύμνος Ελλήνων
συνεβη τον οκτωβριο: 
Ο φιλότιμος νέος, Ανδρέας
Ο φιλότιμος νέος, Ανδρέας
συνεβη τον οκτωβριο: 
Η σοφή απόφασις του Σάχου
Η σοφή απόφασις του Σάχου
συνεβη τον οκτωβριο: 
Μεγάλη και άγρια μάχη Ελλήνων το 1940
Μεγάλη και άγρια μάχη Ελλήνων το 1940
συνεβη τον οκτωβριο: 
Τι είναι «Ρουλέτα»
Τι είναι «Ρουλέτα»

συνεβη τον δεκεμβριο

συνεβη τον δεκεμβριο: 
Πως εχάθη το «Κόνδηλος»
Πως εχάθη το «Κόνδηλος»
συνεβη τον δεκεμβριο: 
Απλή Αναλογική και Κοινή Λογική
Απλή Αναλογική και Κοινή Λογική
συνεβη τον δεκεμβριο: 
Τι είναι «σήνταξις»
Τι είναι «σήνταξις»
συνεβη τον δεκεμβριο: 
Ρωμαϊκαί Ιστορίαι
Ρωμαϊκαί Ιστορίαι

απο το περοδικο θεατης

απο το περοδικο θεατης: 
Η πτωχή ανθοπόλης
Η πτωχή ανθοπόλης
απο το περοδικο θεατης: 
Η σκληρά εκδίκισης
Η σκληρά εκδίκισης
απο το περοδικο θεατης: 
Είμαι μια αθώα
Είμαι μια αθώα
απο το περοδικο θεατης: 
Η δραματική ιστορία του υιού Πεζώ
Η δραματική ιστορία του υιού Πεζώ
απο το περοδικο θεατης: 
Αι όρνιθες του Αριστοφάνους
Αι όρνιθες του Αριστοφάνους
απο το περοδικο θεατης: 
Η κατασκοποία δια των εθαίρων
Η κατασκοποία δια των εθαίρων
απο το περοδικο θεατης: 
Η τραγοδία ενός φοτογράφου
Η τραγοδία ενός φοτογράφου
απο το περοδικο θεατης: 
Η τραγική ιστορία της Ρίτσας
Η τραγική ιστορία της Ρίτσας
απο το περοδικο θεατης: 
Τραγικε ιστοριε «Το μοιραίο πλοίον»
Τραγικε ιστοριε «Το μοιραίο πλοίον»
απο το περοδικο θεατης: 
Το ασθενές φύλλον
Το ασθενές φύλλον
απο το περοδικο θεατης: 
Ο άτυχος νέος
Ο άτυχος νέος
απο το περοδικο θεατης: 
Η μάβρη ζωή μιας λεφκής
Η μάβρη ζωή μιας λεφκής
απο το περοδικο θεατης: 
Τραγικέ ιστορίε «Η κόλασις μιας ηθοπιού»
Τραγικέ ιστορίε «Η κόλασις μιας ηθοπιού»
απο το περοδικο θεατης: 
Η τραγοδεία μιας σταρ
Η τραγοδεία μιας σταρ
απο το περοδικο θεατης: 
Η νέα που είχε θέλησιν
Η νέα που είχε θέλησιν
απο το περοδικο θεατης: 
Ο σκοπός
Ο σκοπός
απο το περοδικο θεατης: 
Ο έρως
Ο έρως
απο το περοδικο θεατης: 
Η φυλάρεσκος νέα
Η φυλάρεσκος νέα
απο το περοδικο θεατης: 
Η αναχόρησις του ναφτικού
Η αναχόρησις του ναφτικού
απο το περοδικο θεατης: 
Τα δύο θηρία
Τα δύο θηρία
απο το περοδικο θεατης: 
Κυνηγός και τίγρης
Κυνηγός και τίγρης
απο το περοδικο θεατης: 
Ο άγριος κροκόδηλος
Ο άγριος κροκόδηλος
απο το περοδικο θεατης: 
Ο νέος που έβαζε τη γάτα του να κλαίη
Ο νέος που έβαζε τη γάτα του να κλαίη
απο το περοδικο θεατης: 
Ο ψεύστης αεροπόρος
Ο ψεύστης αεροπόρος

Ο απόδημος μετα χαράς αδόλου
Ο απόδημος μετα χαράς αδόλου